Menu

Slavnostní shromáždění zaměstnanců školy

Dne 28. března 2018 se v prostorách internátu A konalo tradiční slavnostní shromáždění zaměstnanců Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.
Setkání se uskutečnilo při příležitosti narození Jana Ámose Komenského.

V úvodu ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák poděkoval všem pracovníkům za jejich práci a pohovořil o plánech školy na nejbližší období. Následovalo vystoupení zástupce ředitele pro vzdělávání a výcvik, který zhodnotil výchovně vzdělávací aktivity včetně materiálně technického zabezpečení za uplynulý rok.
Následovalo ocenění nejlepším pracovníků školy, kteří z rukou ředitele školy převzali medaile za věrnost, které udělil ministr vnitra příslušníkům Policie ČR v souvislosti s délkou trvání služebního poměru. Dále ředitel školy udělil Čestné medaile Střední policejní školy v Holešově, Čestnou medaili Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově, Plakety Policejní školy v Holešově a pamětní listy ředitele školy.
O program se postarali žáci střední odborné školy pod vedením Mgr. Bendové.