Menu

Mezinárodní expertní výměna v oblasti odhalování padělaných dokladů 

Ve dnech 18. září až 21. září 2023 se konalo významné mezinárodní setkání odborníků v oblasti odhalování padělaných dokladů.

Toto mezinárodní setkání získalo finanční podporu od Nadace Hannse Seidela a bylo určeno pro specialisty na padělané doklady ze tří států: České republiky, Německa a Slovenska. Českou republiku reprezentovali zástupci Národního centra pro kontrolu dokladů z Ředitelství služby cizinecké policie, policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností odborů cizinecké policie jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR a zástupci z inspektorátů cizinecké policie na mezinárodních letištích v ČR. Z Německa se velkou měrou na akci podíleli pracovníci kriminalisticko-technické služby BPOL KB letiště Frankfurtu nad Mohanem a ze Slovenska přijeli zástupci Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Oddeleni cudzineckej policie PZ Trnava, Oddelenie hraničnej kontroly PZ Bratislava – letisko, Odboru hraničnej polície a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Stredne odborné školy PZ v Pezinku a Košicích.

Program expertní výměny byl rozmanitý a zaměřil se na různá témata spojená s padělanými doklady. Probíhaly přednášky o konvenčních technikách tisku, policejních kontrolách identity a aktuálních trendech v oblasti padělání a pozměňování dokladů.  Důležitou součástí byla i praktická část semináře, během níž měli účastníci možnost získat konkrétní dovednosti pro odhalování padělaných a pozměněných dokladů. Tato praktická část byla velmi ceněna všemi účastníky a velkou měrou přispěla k jejich profesionálnímu růstu.

Na setkání byl dostatek času pro interakci a výměnu názorů mezi účastníky. Během debat došlo k intenzivní výměně poznatků mezi specialisty z různých zemí, což výrazně přispělo k obohacení jejich znalostí.

Jedním z významných hostů na tomto mezinárodním setkání byl styčný důstojník Spolkové policie Německa z Velvyslanectví Spolkové republiky Německa v Praze, Andreas Weishaupt. Jeho účast ukazuje důležitost této události a potřebu mezinárodní spolupráce v projednávané oblasti.

Mezinárodní setkání bylo úspěšné a velmi užitečné pro odborníky na padělané doklady. Posílilo spolupráci mezi třemi státy, přineslo nové poznatky a dovednosti. Otevřená komunikace a sdílení znalostí mezi účastníky ukázaly, že spolupráce je klíčovým prvkem v boji proti padělání dokladů.

kpt. Mgr. Petr Novosád