Menu

Setkání Klubu důchodců MV Holešov 

Po téměř dvouleté odmlce, způsobené opatřeními covidové epidemie, se v pátek 10.června 2022 uskutečnilo každoroční setkání důchodců – bývalých pracovníků školských zařízení MV v Holešově. Milými hosty setkání byli ředitel VPŠ a SPŠ MV plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martin Novotný.

Úvod setkání patřil již tradičně společné fotografii všech zúčastněných. Tentokrát se ze 114 členů klubu zúčastnilo 76. Po fotografování jsme se přesunuli zpět do hlavního sálu internátu A, který pracovnice stravovacího oddělení krásně vyzdobily a připravily na slavnostní oběd.

Oficiální část setkání zahájil tajemník výboru klubu důchodců Mgr.Jaromír Loníček, CSc. přivítáním hostů a stručným seznámením přítomných s aktuálním stavem klubu. Potom jsme si pozorně vyslechli informace pana ředitele o současném stavu školy a jejích dalších perspektivách.

Po obědě se vytvořily debatní skupinky většinou kolegů z bývalých pracovišť. Protože většina z nás se ve školském zařízení Holešov věnovala i několik desítek let práci se studenty, bylo o čem mluvit i na co vzpomínat.

Velký dík za úspěšný průběh letošního setkání patří vedení školy a všem zaměstnancům, kteří se na zabezpečení akce podíleli. Shodli jsme se na tom, že se už těšíme na příští setkání v roce 2023.

Mgr. Jaromír Loníček