Menu

POKOS 

Dne 6. září 2022 Armáda ČR připravila pro žáky prvního ročníku POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Studenti se seznámili s povinnostmi, které jim vyplývají ve vztahu k obraně státu, o mezinárodních organizacích nebo o úloze ozbrojených sil České republiky při řešení krizových situací. Velký důraz byl kladen na praktickou část, kde si žáci mohli vyzkoušet základy sebeobrany Musado, jak správně poskytnou první pomoci nebo jak se zachovat při úniku chemických látek. Program byl doplněn i ukázkou bojové techniky.

Žáci i přítomni pedagogové ocenili vysokou profesionalitu vojáků i jejich sdílení osobních zkušeností. Celé dopoledne bylo nabito akcí a velmi zdařilé.