Menu

Jsem policista, jsem s Njemetska. Já učím se česki

V pondělí 16. října zahájili příslušníci Spolkové policie Německo svůj první týdenní prezenční kurz češtiny v Holešově. Jde již o třetí běh tohoto kurzu, který zaštiťuje naše škola a jehož absolvování je korunováno mezinárodně uznávanou Certifikovanou zkouškou z češtiny pro cizince realizovanou Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze. Za přípravu k této zkoušce jsou zodpovědny vyučující oddělení cizích jazyků – Mgr. Martina Pořízková, Mgr. Sylva Kropáčová, Ph.D.
a Mgr. Andrea Dvorníková.

Deset začátečníků přivítal v Holešově ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, areál školy jim představila rada pro zahraniční styky pplk. Mgr. Eva Vichlendová.

Výuka v Holešově následovala po několika blocích online výuky, ve které nováčci projevili velké nasazení a vůli učit se tak obtížnému jazyku, jakým je naše mateřština. Po týdenním prezenčním kurzu jsme se opět setkávaly se svými svěřenci po síti a od 6. do 10. listopadu realizovaly Mgr. Sylva Kropáčová a Mgr. Martina Pořízková druhý prezenční kurz, tentokráte ve Společném centru policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu. Od 15. listopadu kurz opět pokračuje na dálku v prostředí TEAMs.

Kurzanti prochází velmi intenzivní jazykovou přípravou, zajímají se o naši mateřštinu a vyučování se nese v přátelském duchu a tvůrčí atmosféře.

Další setkání tváří v tvář se uskuteční třetí lednový týden v Holešově. Už se moc těšíme na: „Achoj! Tópre ráno! Jak se máš? Já topřeJ!“

Mgr. Andrea Dvorníková, vyučující OCJ