Menu

Veřejný ochránce práv - odborná přednáška

Dnešní společnost čelí různým výzvám v oblasti spravedlnosti a odpovědnosti. Nad touto problematikou jsme se v naší škole mohli společně dne 14. prosince 2023 zamyslet. Měli jsme totiž v rámci odborné praxe příležitost zúčastnit se zajímavé přednášky paní Mgr. Petry Galové z kanceláře Veřejného ochránce práv. V průběhu přednášky nám byla vysvětlena role ombudsmana při ochraně práv občanů, konkrétně též zajištění transparentnosti a efektivity při ochraně jejich základních lidských práv v trestní oblasti. Další pohled na problematiku v oblasti omezování osobní svobody osob byl pro nás na prahu maturity velkým přínosem.

Za všechny čtvrté ročníky Tadeáš Zapletal, 4. A