Menu

Suchý biatlon

Dne 25. února uspořádala ISŠ Moravská Třebová soutěž v suchém biatlonu smíšených dvojic. 
Z naší školy se zúčastnily tři dvojice. Závod začínal během na 800 metrů. Po běžeckém úseku následovala střelba ze vzduchové pušky.

Z dvojice běžel nejdříve chlapec a předával štafetu dívce. Takto se trati vystřídali dvakrát.

V závěrečném hodnocení všechny tři dvojice obsadily přední příčky.

  1. místo Vojtěch Kolaska, Eliška Maňáková
  2. místo Karel Jančík, Tereza Machová
  3. místo Vlastimil Palíšek, Justýna Kovaříková

Všem zúčastněným děkujeme za svědomitý přístup a výborný výsledek při reprezentaci Vyšší policejní a Střední policejní školy MV v Holešově.

kpt. Bc. Radomír Bačo

Turnaj domovů mládeže ve volejbale

Dne 27. února 2020 se v hale gymnázia ve Zlíně uskutečnil  již v pořadí dvanáctý turnaj domovů mládeže ( kategorie mix ) ve volejbale.

Celkově se přihlásilo sedm mužstev.

Naše škola z důvodu široké hráčské základny vytvořila dvě družstva ve složení :

DM při VPŠ a SPŠ MV Holešov 1 - Podušel Jakub, Černý Lukáš, Tvarůžek Matěj, Šrámek Felix, Davidová Andrea, Radová Alexandra.

DM při VPŠ a SPŠ MV Holešov 2 – Juchelková Pavlína, Bucheňová Pavlína, Bucheňová       Karolína, Hujbert Petr, Bartusek Tomáš, Minaříková Monika,  Mikesková Iveta.

Po rozdělení do dvou základních skupin se naším týmům podařilo postoupit z prvního místa do finále, kde se po vyrovnané bitvě i mezi sebou umístili na pěkném druhém a třetím místě, hned za nejlepším domácím mužstvem.

Za kvalitní a obětavé soupeření všem zúčastněným gratulujeme.

Výsledky prvních třech podle pořadí :

1. místo -  DM 2 při SPŠP – COP, Zlín
2.místo  -   DM při VPŠ a SPŠ MV Holešov 2
3.místo -    DM při VPŠ a SPŠ MV Holešov 1 

Červinka Jaroslav, odd. vychovatelů

Projektový den v Přerově 

Dne 20. února 2020 se žáci třetího ročníku střední odborné školy účastnili Projektového dne, který pořádal Územní odbor Policie ČR Přerov. Součástí programu byla prohlídka prostor ÚO Přerov včetně specializovaných pracovišť. Žáky pozdravil také primátor města Přerova.

Účastníci akce měli možnost vyzkoušet si baterii fyzických testů pro přijímání do služebního poměru příslušníka Policie ČR. Naši žáci podali výborné výkony a vzorně reprezentovali VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Návštěva soudu v Brně 

V soudním řízení, které se uskutečnilo dne 24. února 2020, se projednával zvlášť závažný zločin podle ustanovení § 283 odst. 1, 2 písm. c) Trestního zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Projednávání se zúčastnili žáci třídy 3. A a probíhalo u Okresního soudu Brno - Venkov.

Trestní řízení bylo velice zajímavé a trochu více nám dalo nahlédnout do reálného světa práva. Rozhodně to je pro nás skvělá zkušenost vidět trestní právo v praxi a doufáme, že zažijeme více akcí v podobném duchu. 

Michal Kotrla a Markéta Vojtková, 3.A

Olympiáda v německém jazyce 

Dne 12. února 2020 se konala Olympiáda v německém jazyce.  Studentka 3. ročníku naší školy Hana Raclová se zúčastnila soutěže spolu s dalšími studentkami a studenty z Gymnázia v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, které olympiádu pořádalo. Studenti rozdělení do dvou věkových kategorií uplatnili své vědomosti v poslechové a konverzační části.  

Hance Raclové děkujeme za reprezentaci školy 

Mgr. Sylva Kropáčová, Ph.D.