Menu

Maturanti 2020

Letošní druhá polovina školního roku byla pro všechny žáky a pedagogy ve znamení mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19. Obzvlášť náročné bylo toto období pro naše maturanty.

Snad poslední hromadnou akcí se stal pro žáky 4. ročníku maturitní ples, který se uskutečnil 21. 2. 2020 v prostorách holešovského zámku. Ples zahájil ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák, následovala polonéza, kterou nacvičili žáci 4. ročníku. Poté vystoupily s programem jednotlivé třídy. Nechybělo ani tradiční slavnostní šerpování. K poslechu i tanci hrála skupina Showband. Ples se vydařil a maturanti se mohli plně věnovat přípravě na maturitu.

Dne 1. a 2. června již za mimořádných hygienických opatření začaly písemné maturitní zkoušky a 3. června se konala praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na žáky čekaly komise a hlavně otázky z oblasti služby pořádkové a cizinecké policie, dopravní činnosti, střelecké a tělesné přípravy.

Od 15. do 18. června proběhla u všech třech tříd 4. ročníku plánovaná ústní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury,  práva,  kontroly kriminality a anglického nebo ruského jazyka. Týden to byl náročný nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.

Předání maturitního vysvědčení bohužel neproběhlo v sala terreně v zámku v Holešově, jako obvykle, ale mnohem komorněji na půdě VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů nejen v osobním, ale především v profesním životě.

42. ročník Středoškolské odborné činnosti 

V průběhu I. pololetí školního roku 2019/2020 se do 42. ročníku Středoškolské odborné činnosti přihlásilo celkem 9 žáků.  Vzhledem ke vzniku mimořádné situaci způsobené pandemií COVID 19 podmínky soutěže splnily pouze dvě žákyně, které soutěžní práce odevzdaly ve stanoveném termínu. Obě soutěžní práce v rámci školního a městského kola SOČ, které se konalo 26. 3. 2020 na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově, postoupily do okresního kola SOČ. V okresním kole D. Dvouletá obsadila 3. místo a E. Petrková 4. místo.

Denisa Dvouletá v rámci krajského kola, které se konalo 5. 5. 2020 na Gymnáziu JAK a JŠ v Uherském Brodě v soutěžním oboru č. 17 – filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní s prací na téma „Problematika pracovněprávních vztahů“ obsadila pěkné osmé místo.

Oběma žákyním blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování současně patří také kpt. Mgr. A. Zapletalové, která obě žákyně vedla a přispěla k dosaženým výsledkům.

Celostátní přehlídka odborných prací.
8. ročník soutěžní přehlídky odborných prací 

Ve čtvrtek 4. 6. 2020 proběhlo ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově hodnocení prací v rámci celostátní soutěžní přehlídky odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. Do letošního již 8. ročníku, který byl poznamenán karanténními opatřeními v důsledku pandemie Covid 19 se přihlásilo do soutěže jen 10 soutěžících. Žáci naší školy obsadili 1. místo v kategorii Právo, 1. místo v kategorii Prevence a odhalování kriminality a 1. místo v kategorii Informační a komunikační technologie.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženému umístění a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Poděkování současně také patří i vedoucím jednotlivých soutěžních prací, kteří měli na úspěchu žáků velký podíl. Poděkování si také zaslouží členové hodnotící komise, kteří přispěli k průběhu letošního ročníku soutěže.  

PaedDr. A. Strachota

Šití roušek

Po vyhlášení nouzového stavu a povinnosti nosit na veřejnosti roušky se zaměstnankyně VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště materiálního zabezpečení, rozhodly, z důvodu nedostatku těchto ochranných pomůcek přispět k ochraně ostatních zaměstnanců tím, že roušky samy vyrobí.

Byl zakoupen potřebný materiál (plátno, keprovka, gumy) a zprovoznily se šicí stroje.  Takto se podařilo našít cca 1200 kusů plátěných roušek, z toho bylo přiděleno zaměstnancům 550 kusů roušek. VPŠ a SPŠ MV v Holešově také vypomohla partnerské škole - VPŠ a SPŠ MV v Praze a 200 ks roušek bylo odvezeno do Prahy. Zbytek roušek tvoří rezervu.

Příjímací řízení do střední odborné školy

Dne 5. června a 8. června 2020 se v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově uskutečnily za přísných hygienických opatření přijímací zkoušky do střední odborné školy.

 Pro školní rok 2020/2021 škola evidovala 433 uchazečů. Příjímací řízení se skládalo z:

-        hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
-        výsledků jednotné zkoušky
-        výsledků školní přijímací zkoušky.

V září 2020 do prvního ročníku nastoupí 120 nových žáků a žákyň.

Policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově pomáhají Zlínskému kraji

Z důvodu důležitého zájmu služby, souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byli někteří policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově převeleni do nepřetržitého nebo vícesměnného režimu služby s místem výkonu služby ve Zlínském kraji. Policisté byli rozmístěni na územní odbory ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti. Práce na obvodním oddělení obecně patří k těm nejnáročnějším a nejsložitějším vůbec a představuje tak základní pilíř práce příslušníků Policie ČR.

Jelikož jsem řadu let působil u cizinecké policie, s některými činnostmi policistů pracujících na obvodních odděleních se střetávám poprvé. Je až s podivem, že i nyní v době zákazů, omezení a celorepublikových restrikcí mají lidé náladu na porušování zákonných předpisů a veřejného pořádku. Téměř denně řešíme sousedské spory, domácí násilí, přestupky v dopravě a porušování povinností souvisejících s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR.

Touto cestou bych chtěl také zmínit jeden příběh. Ve chvíli, kdy začalo být jasné, že jedinou možností, jak zabránit šíření Covid-19, je povinné nošení roušek na veřejnosti, nastal pro spoustu obcí problém, jak zajistit roušky pro místní občany. Tentýž problém řešila i obec Modrá na Uherskohradišťsku. Neskutečně mě potěšil přístup místních žen a dívek, které samy ochotně roušky začaly zdarma vyrábět. Po ušití téměř dvou stovek kusů roušek pro místní občany začala děvčata pomáhat místním sociálním ústavům a také členům IZS. Proto pro mne byla čest odevzdat sedmdesát kusů ušitých roušek do rukou zástupce Obvodního oddělení PČR v Uherském Hradišti k dalšímu využití pro nás policisty, kteří jsme v tu chvíli byli v „první linii“.

kpt. Ing. Bc. et Bc. Jan Veselý
Oddělení policejních činností

Kromě kpt. Ing. Bc. et Bc. Jana Veselého jsou na územních odborech vysláni:

pplk. PaedDr. Mgr. Entr Miroslav, kpt. Mgr. Bc. Novosád Petr, kpt. Mgr. Kolomazník Miroslav, kpt. Bc. Bačo Radomír, kpt. Mgr. Bc. Zelík Michal, kpt. Mgr. Poznar Pavel, kpt. Mgr. Pospíšilík Karel, kpt. Mgr. Kolář Daniel a kpt. Mgr. Lysko Petr.