Menu

Soutěž v anglickém jazyce

Soutěž v anglickém jazyce je určena žákům 1. – 3. ročníků středních škol.  V letošním roce se do školního kola přihlásilo rekordních 88 žáků. Počet soutěžících byl z nejrůznějších důvodů nakonec o něco nižší, a tak se 8. února sešlo 69 soutěžících.

Při písemném testu, který pro studenty připravila paní učitelka Mgr. Ivana Sturm, některým zmrzl úsměv na tváři, u některých zavládlo dokonce zděšení. Přece jenom úroveň C1 už je daleko za hranicí běžných znalostí průměrného maturanta. Žádného účastníka však tato skutečnost neodradila a všichni se statečně pustili do boje.

Úvodní část testu tvořily úkoly se zaměřením na poslech s porozuměním. Přestože jde o poměrně náročnou dovednost, výsledky dopadly nad očekávání dobře.

Poté se soutěžící vrhli na gramaticko-lexikální část a čtení s porozuměním. Článek o slavném detektivu Sherlocku Holmesovi byl přinejmenším stejně zajímavý jako druhý článek, který přinesl spoustu informací o Jeanu Piagetovi. Úkoly, které s texty souvisely, však byly náročné a ne všem soutěžícím se povedlo vypracovat je správně.

Nejlépe si v písemné části vedli Roman Čermák (3.D), Daniel Slaný (2.B), Daniel Glet (2.A), Kateřina Hrdličková (1.D), Zuzana Zelinková (2.A) a Natálie Houšková (2.B). Tito žáci postoupili do druhého kola, kola „konverzačního“, V pátek 10. února se tak na ústní část soutěže sešlo 5 nejlepších. (Katka Hrdličková se bohužel nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů.)

Všichni soutěžící porotu doslova ohromili svými znalostmi a pětičlenná komise složená z vyučujících anglického jazyka měla před sebou nesmírně obtížný úkol: vybrat vítěze – toho nejlepšího z nejlepších. Po dlouhém zvažování a sčítání bodů nakonec rozhodla komise následovně:

  1. místo Roman Čermák (3.D),
  2. místo Daniel Slaný (2.B),
  3. místo Natálie Houšková (2.B)
  4. místo Zuzana Zelinková (2.A) a Daniel Glet (2.B).

Blahopřejeme.

V okresním kole soutěže, které proběhne 1. března na Obchodní akademii Kroměříž, bude naši školu reprezentovat vítěz školního kola, Roman Čermák.

Hodně štěstí, Romane. 

Mgr. Zuzana Dvořáková
Mgr. Vendula Durdová
Mgr. Petra Chudárková
Mgr. Petra Skaláková
Mgr. Ivana Sturm