Menu

Slavnostní předávání  vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům VOŠ

Dne 14. ledna 2021 se v Síni tradic policejní školy uskutečnilo předávání  vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům vyšší odborné školy.

Slavnostní akt proběhl za účasti ředitele školy vrchního rady plk. PaedDr. Mgr. Pavla Nováka, MBA, zástupce ředitele školy pro výuku a výcvik vrchního rady plk. Ing. Andreje Rohála, PhD., starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a předsedů zkušebních komisí.

Absolutorium probíhalo ve dnech 12. a 13. ledna 2021. Zkoušku úspěšně vykonalo 36 policistů. Celkově 23 policistů prospělo s vyznamenáním a 13 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepších studentů vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel školy za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy nprap. Lukáši Dolanskému z Oddělení obecné kriminality Svitavy a nprap. Radimu Mojžíškovi z Oddělení obecné kriminality Ostrava.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.