Menu

Vyřazení maturantů

Každoročně se na konci května koná důležitá událost v životě školy, a tou je vyřazení úspěšných absolventů střední odborné školy.  Význam celé akce podtrhla i přítomnost pana starosty města Mgr. Rudolfa Seiferta, vedení školy, pedagogů, rodinných příslušníků a samozřejmě úspěšných absolventů. Ke slavnostní náladě bezesporu přispělo i prostředí, kde se rozloučení s maturanty pořádalo - zámek v Holešově, konkrétně sala terrena.

Vyřazení se uskutečnilo po třídách v 09:00, v 10:00, v 11:00 a v 12:00 hodin. Kromě maturitního a ročníkového vysvědčení, žáci převzali z rukou ředitele školy „Absolventský odznak žáka střední odborné školy“. Odznak je určen všem absolventům, kteří úspěšně zakončili svá středoškolská studia. Jedná se o trvalou připomínku působení na policejní škole v Holešově. Ocenění byli také rodiče z jednotlivých tříd, kteří obětavě pracovali ve Spolku rodičů a přátel školy. Slavnostní atmosféru podtrhla hra na varhany pana magistra Šuranského a vystoupení naších žákyň s písní „There you will be“.

Při poslední třídě na konci akce, předal ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA starostovi města Holešova Mgr. Rudolfu Seifertovi koláž z „Holešovského Majálesu“, který se uskutečnil v rámci oslav 700 výročí založení města Holešova.