Menu

Příjímací řízení do střední odborné školy

Dne 5. června a 8. června 2020 se v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově uskutečnily za přísných hygienických opatření přijímací zkoušky do střední odborné školy.

 Pro školní rok 2020/2021 škola evidovala 433 uchazečů. Příjímací řízení se skládalo z:

-        hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
-        výsledků jednotné zkoušky
-        výsledků školní přijímací zkoušky.

V září 2020 do prvního ročníku nastoupí 120 nových žáků a žákyň.