Menu

Úřad Ombudsmana v Holešově

Dne 2. 12. 2022 se v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově konala přednáška pojednávající o náplni pracovní činnosti Ombudsman, veřejného ochránce práv.
Přednáška byla určena žákům 4. ročníku. Do školy přijela paní Petra Gálová z odboru dohledu nad omezováním osobní svobody z kanceláře Ombudsmana. Z organizačních důvodů se přednáška uskutečnila hned dvakrát.

Zde jsou postřehy žáků jednotlivých tříd.

Matyáš Plšek 4. B

Přednášející svým výkladem přiblížila dohled na problematiku dodržování práv osob omezených na svobodě. Konkrétně tedy osob zadržených Policií České republiky a umístěných v policejní cele. Mluvilo se o bezpečnostních opatřeních, zásadách nesnižování důstojnosti a o obecném správném zacházení. Za zmínku stojí komentář pana učitele Bendy, který doplnil rozdílný pohled pracovníků Ombudsmana a příslušníků Policie České republiky. Obecně byla přednáška velmi poučná a perspektivně obohacující.

Lukáš Kocmánek 4. C

Z počátku přednášky nám byla vysvětlena základní právní úprava, kterou se úřad řídí společně s institucemi, které podléhají kontrole jako Česká národní banka, Policie České republiky nebo Armáda České republiky. Vzápětí byly uvedeny i úřady, které nelze kontrolovat jako vláda nebo parlament. Zaujalo nás i to, že ombudsman provádí i kontroly v domovech důchodců nebo dětských domovech.

Všem nám bylo vysvětleno i to, jaké prostředky má ombudsmanův úřad v případě nevzetí výtek ze strany ombudsmana v potaz. Může být na to reagováno kupříkladu stížností nadřízenému orgánu nebo medializací.

Hlavním tahákem bylo popsání průběhu kontroly cel. Bylo nám vysvětleno, že je podstatná neohlášenost z toho důvodu, aby se případně spěšně neupravovaly nedostatky. Při kontrole samotné je přítomen vedoucí oddělení. Dochází ke kontrole celého zařízení včetně vybavení cel krátkodobých tak i vícehodinových. Kontrola přichází do kontaktu též s personálem a uvězněnými osobami, s kterými si má možnost pohovořit bez přítomnosti třetí strany. Kontrola je zakončena souhrnnou zprávou.

Celá přednáška byla doprovázena audiovizuálními efekty, což ji značně ozvláštnilo. Též bylo položeno mnoho otázek ze strany studentů, kterým bylo ke vší spokojenosti na všechny zodpovězeno. Přednáška byla značně působivá a všichni zúčastnění si ji velmi užili.