Menu

Ocenění policistky 

Dne 1. prosince 2021 přijal ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA prap. Mgr. Naděždu Plevákovou, která je zařazena na pracovišti ochrany areálu a krizového řízení. Důvodem setkání bylo získání Zlatého kříže 3. stupně, který uděluje Český červený kříž bezpříspěvkovým dárcům krve za 80 odběrů. Prap. Mgr. Pleváková dosáhla této výše již v minulém roce, ale vzhledem ke covidové situaci si ocenění převzala až nyní. V říjnu 2021 dosáhla v dárcovství krve již svého 100. odběru.

Ředitel školy poděkoval za občanskou uvědomělost a vyzdvihl příkladný osobní přístup pprap. Mgr. Plevákové k plnění služebních povinností a k angažovanosti v pomoci druhým.

Pprap Mgr. Pleváková pracuje ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově od roku 1990. Jako dobrovolný dárce působí od roku 1988. Hlavním důvodem jejího dlouhodobého zapojení do bezplatného dárcovství krve je potřeba pomoci druhým a pocit, že darovat krev je to nejmenší, co může člověk pro druhého udělat. V této činnosti bude i nadále pokračovat.

Kolegyně Pleváková není jediná, mezi pracovníky a policisty školy jsou i další, kteří nezištně darují krev, za což jim patří náš dík.