Menu

Beseda s plk. gšt. Kníchalem

V rámci semináře „Mravní a křesťanská výchova“, který se konal 14. února 2024, proběhla beseda s hlavním kaplanem Duchovní služby Armády České republiky  plk. gšt. Mgr. Jaroslavem Kníchalem.

Účastníky besedy i vzácného hosta přivítal ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA.

V první části besedy plk. Kníchal seznámil studenty se základními otázkami Duchovní služby v Armádě ČR, její historií, posláním, zaměřením a konkrétními příklady činnosti. Byly zdůrazněny etické aspekty práce vojenských kaplanů v jejich každodenní práci a to jak u vojenských útvarů, tak i v zahraničních misích. Současně akcentoval význam morálních duchovních hodnot ve společnosti a ve světě včetně aktuální situace související s probíhající válkou na Ukrajině.

V závěru besedy proběhla velmi živá diskuze k probíraným otázkám a tématům.

PaedDr. A. Strachota, MBA
Odděl. policejních činností