Menu

Matematický klokan 2022

Jak se již stalo tradicí, každoročně se naše škola účastní soutěže Matematický klokan. Soutěž, kterou organizuje oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, proběhla 24. března 2022. V letošním ročníku reprezentovalo střední odbornou školu 19 žáků z 1. a 2. ročníku v kategorii Junior a 12 žáků 3. ročníku v kategorii Student. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti. V České republice je pořadatelem akce Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Nejlepší řešitelé kategorie Junior:

  1. Křenek Matty 1. B
  2. Gromusová Michaela 2. A
  3. Jasinski Daniel 1. A

Nejlepší řešitelé kategorie Student:

  1. Křeháček David  3. B
  2. Jurkovská Lucie  3. D
  3. Loula Petr  3. B 

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová