Menu

„Cestou k samostatné České republice“

Ve čtvrtek dne 7. září 2023 byla zahájena výstava „Cestou k samostatné České republice“, která je instalována v prostorách školní knihovny a je určena všem žákům i zaměstnancům školy.

Vernisáže výstavy se zúčastnili žáci 2.D a 2.A třídy v rámci výuky dějepisu. Následně si výstavu prohlédnou i žáci dalších tříd prvního a druhého ročníku a osvěží si své vědomosti o našich národních dějinách.

Výstavu zahájila PhDr. Soňa Svobodová, MBA, která hovořila o vzniku výstavy a o její kompozici. Na ni navázal svým proslovem pan ředitel plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, který připomněl i dějinné souvislosti v návaznosti na historii naší školy. Následovala zvuková nahrávka autorky výstavy, která podrobněji hovořila o jednotlivých událostech a také zmínila evropský význam rozdělení Československé republiky. Následně si všichni přítomní prohlédli panely, na kterých jsou základní mezníky československých a českých dějin 20. století od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918, roky 1948 a 1968 a rok 1993, kdy vznikla Česká republika. Výstava potrvá do 10. listopadu 2023.

Mgr. Jitka Gavendová