Menu

Soutěž v anglickém jazyce 2024

Soutěž v anglickém jazyce pro žáky 1. – 3. ročníků středních škol přinesla letos do školního kola opět výjimečný zájem. Celkem se do něj přihlásilo 63 soutěžících, avšak 14. února se nakonec sešlo 47 žáků připravených změřit si své jazykové dovednosti.

Písemný test, pečlivě sestavený paní učitelkou Mgr. Ivanou Sturm, vyvolal u některých soutěžících rozmanité reakce. Zatímco někteří si s klidem poradili, jiní zjišťovali, že úroveň C1 představuje výzvu i pro ty nejzkušenější studenty. Přesto se nikdo nenechal odradit a všichni se odvážně pustili do řešení testu.

První část testu se zaměřovala na porozumění poslechu, což byla pro mnohé náročná zkouška. Nicméně výsledky překvapivě překonaly očekávání, zejména fakt, že již žáci prvního ročníku dosáhli velmi vysokého skóre, což jen potvrzuje trend, že vstupní úroveň anglického jazyka se každým rokem zvyšuje.

Následovala část zaměřená na gramatiku, slovní zásobu a čtení s porozuměním. Nevšední články o budování silnic z kávové sedliny nebo životě paleontologa poskytly nejen zajímavé čtení, ale také náročné úkoly, s nimiž se ne všichni soutěžící dokázali úspěšně vypořádat.

Šesti nejlepšími žáky v písemné části se stali: Zuzana Zelinková (3.A), Ondřej Zavrtálek (1.A), Matěj Doležal (1.A), Jiří Janoušek (1.C), Daniel Slaný (3.B), a Hubert Střeštík (2.A). Tito soutěžící postoupili do druhého kola, nazvaného "konverzační kolo", které se konalo ve čtvrtek 15. února.

V ústní části soutěže předvedli všichni účastníci mimořádné jazykové schopnosti, což značně ztížilo práci čtyřčlenné porotě složené z vyučujících anglického jazyka. Během konverzace diskutovali nad 13 různými tématy, jako je například životní prostředí, cestování, kultura, vzdělávání, média, sport a zdravý životní styl atd. Nakonec byli porotou vybráni vítězové:

  1. místo – Zuzana Zelinková (3.A),
  2. místo – Hubert Střeštík (2.A),
  3. místo – Matěj Doležal (1.A), Ondřej Zavrtálek (1.A)

Srdečně všem gratulujeme!

V okresním kole soutěže, které se bude konat 28. února na Obchodní akademii Kroměříž, bude naší školu reprezentovat vítězka školního kola Zuzana Zelinková.

Přejeme Zuzaně hodně štěstí!