Menu

Zkoušky Ministerstva vnitra A2 a B1

Stejně jako v předchozích letech se i v letošním školním roce konaly na oddělení cizích jazyků v několika termínech Zkoušky Ministerstva vnitra. V lednu skládalo 6 absolventů kurzu Zkoušku Ministerstva vnitra A2 a 5 absolventů kurzu Zkoušku Ministerstva vnitra B1.

V listopadu,  prosinci a březnu absolvovali Zkoušku Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace na úrovni A2 dva uchazeči a na úrovni B1 20 uchazečů z řad posluchačů kurzů PJZ.

Velmi nás těší zpětná vazba od absolventů kurzů. Dovoluji si za všechny citovat část zprávy od jednoho z nich:

„…V současnosti jsem na misi v Szegedu. Díky perfektní přípravě, výuce a organizaci se velmi dobře anglicky domluvím nejen s maďarskými kolegy, ale i v restauraci, lékárně nebo v obchodě. Doufám, že se od srpna budu moci zúčastnit navazující výuky….“ prap. Mgr. Miroslav Blaha

Od začátků roku 2022 mohou poprvé skládat Zkoušky Ministerstva vnitra i žáci SOŠ. Vzhledem k obrovskému počtu zájemců byly vyhlášeny zatím čtyři termíny konání Zkoušky Ministerstva vnitra B1 pro žáky 4. ročníku: Tři v březnu a jeden v květnu. Další termíny nabídneme v červnu žákům
3. ročníku a také zájemcům z řad policistů, celníků, hasičů a Ministerstva vnitra.

Zkouška je vždy rozložena do dvou dnů, první den je vyhrazen písemné části, druhý den probíhá ústní část zkoušky. 16. - 17. března 2022 skládali zkoušku žáci 4. B a 4. C, 22. – 23. března žáci 4. C a 4.D. Pro většinu žáků se jedná o první velkou zkoušku skládanou před zkušební komisí.  Mnozí ji tak berou jako trénink na maturitu. Všichni členové zkušebních komisí i hodnotitelé z řad vyučujících anglického jazyka se shodli na tom, že jsou znalosti anglického jazyka žáků, kteří doposud zkoušku absolvovali, na vysoké úrovni a až na pár drobností týkajících se občasných nepřesností ve slovní zásobě a používání gramatických jevů jsou všichni žáci na maturitu z anglického jazyka velmi dobře připraveni. Všech 26 žáků zkoušku složilo úspěšně a bylo jim předáno osvědčení potvrzující jazykovou úroveň B1. Gratulujeme a přejeme, aby se jim dařilo i u zkoušky maturitní.

Doufáme, že si stejně úspěšně povedou i ostatní uchazeči. V nejbližším termínu to budou žáci 4.A a 4.B již 30. - 31. března 2022. Přejeme jim GOOD LUCK.

Mgr. Zuzana Dvořáková