Menu

Odborné přednášky 

Dne 3. února 2020 proběhly u dvou tříd druhého ročníku profesně zaměřené přednášky na téma Služba kriminální policie a vyšetřování a Služba dopravní policie. Přednášejícími byli kolegové z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje a ze Služby dopravní policie z Prahy.

Následující den odborné přednášky absolvovali 4 třídy prvního ročníku. Kromě služby dopravní policie, žáci měli možnost seznámit se s prací operačního střediska a s výkonem služby na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze.

Vysoce kvalifikované lektory zabezpečil personální odbor policejního prezídia v Praze. S pracovníky odboru personální škola spolupracuje na mnoha projektech a vysoce si spolupráce cení.

Přednášky byly velmi zajímavé, přinesly našim žákům mnoho nových informací a přiblížily jim náročnou a odpovědnou práci příslušníků Policie ČR.