Menu

Jezdíme za kulturou 

Již několik let navštěvujeme Městské divadlo Zlín v rámci studentského předplatného. Pravidelně divadlo navštěvuje asi 30 ubytovaných žáků naší školy. Letošní školní rok žáci společně s doprovodem vychovatelů (paní Janišovou a paní Pospíšilikovou) viděli již tato tři představení.

„Motýli jsou volní“ je název komedie o touze po lásce, volnosti a naději, „Noc bláznů“ je terapeutickou komedii, odehrávající se v psychiatrické léčebně a muzikál „Šakalí léta“ o době, kdy svoboda dostávala na frak a poslouchat nebo hrát rock’n’roll vyžadovalo kus odvahy. V květnu zakončíme divadelní sezónu hudební komedií „Poprask na laguně“.

Děkuji za spolupráci paní Mgr. Petře Chudárkové, která s námi také jezdí na divadelní představení a následně v hodinách jazyka českého a literatury s žáky zhlédnuté inscenace rozebírá. Snažíme se tak rozšiřovat možnosti žáků o jiné způsoby seznámení se s literaturou.

„Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.“     A. Granach 

Radka Janišová