Menu

Slavnostní předávání certifikátů

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dlouhodobě organizuje pro bavorskou a spolkovou policii kurzy jazyka českého.  Vzhledem k epidemiologické situaci výuka probíhala především distanční formou. Účastníci kurzu konali v listopadu zkoušku na úroveň A-1 SERR a uspěli. Dne 20. ledna 2022 proběhlo předávání certifikátů našim úspěšným absolventům – policistům, a to netradiční online formou.

Akce byla zahájena českou státní hymnou a zúčastnilo se jí přes 50 hostů. Vystoupilo několik řečníků, kteří úspěšným kandidátům poděkovali, zmínili jejich nelehkou situaci. Zdůraznili, že se nenechali odradit překážkami ve výuce a pogratulovali jim k velkému úspěchu. Hlavního slova se ujal ředitel Akademie jazyků a mezinárodní komunikace pan Josef Weilhammer.

Jsme na naše studenty pyšní, protože víme, jak náročné podmínky pro studium měli. Gratulujeme jim a přejeme stejný úspěch u zkoušky s vyšší úrovní, kterou budou konat na jaře.