Menu

Tisková zpráva

Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově proběhlo první kolo přijímací zkoušky pro uchazeče ke střednímu vzdělávání s maturitní zkouškou do prvního ročníku oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“.

Termíny prvního kola byly stanoveny na 12. a 16. dubna 2018. Obsah přijímací zkoušky tvoří:

-        jednotná přijímací zkouška

-        školní přijímací zkouška (test fyzické zdatnosti).

O toto studium je mezi žáky základních škol velký zájem. Škola eviduje celkem 441 přihlášek. Na první a druhý termín prvního kola se dostavilo celkem 433 uchazečů (222 chlapců a 211 dívek).

Výsledky přijímacího řízení budou v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění uveřejněny nejpozději 2. května 2018 na Úřední desce VPŠ a SPŠ MV v Holešově a současně způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách školy (www.spshol.cz).

 

logo spshol