Menu

Soutěž „Máš na to“ 

Dne 29. 9. 2022 se uskutečnilo v Hranicích krajské kolo soutěže „Máš na to“ pro žáky středních škol. Pořadatelem byla Střední odborná škola Hranice a soutěž se realizovala pod záštitou Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje. Díky dobrým vztahům se SOŠ Hranice a skutečnosti, že Zlínský kraj tuto akci nepořádá, se nám podařilo také na soutěž přihlásit.

Jednotlivá tříčlenná družstva, vždy 1 dívka a 2 chlapci, změřila své síly v disciplínách policejních testů (kliky, člunkový běh, celostně motorický test a běh 1000m) a testu z autoškoly. Studenti naší školy ve velké konkurenci obsadili v celkovém pořadí první a třetí místo mezi devatenácti zúčastněnými týmy a tuto soutěž jednoznačně ovládli. 

Tím se kvalifikovali na finále této soutěže, které se uskutečnilo v Brně dne 13. 10. 2022. Oproti krajskému kolu byla do soutěže zařazena i modelová situace týkající se první pomoci. Naši studenti podali skvělé výkony ve všech aspektech soutěže a mezi velkou konkurencí opět uspěli, když v celkovém pořadí obsadili první dvě místa a odnesli si krásné a hodnotné ceny. 

Žákům bych velmi rád poděkoval za vzornou reprezentaci školy. 

Naši školu reprezentovali:

4.B – Zuzana Pustowková, Tomáš Skapálek, Miroslav Synek, Matyáš Plšek
4.C – Klára Machová, Erik Doné 

kpt. Mgr. Petr Pruš
Oddělení odborné bezpečnostní přípravy