Menu

 2. ročník SOŠ - první pomoc 

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 se ve Zlíně uskutečnilo proškolené žáků 2. ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první pomoci. Proškolení je začleněno do odborné praxe, která doplňuje vzdělávání na půdě školy.

Proškolení proběhlo ve školícím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín na Peroutkově nábřeží. Školení i praktické nácviky vedli záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje.

Žáci si vyzkoušeli řadu život zachraňujících úkonů a čerpali informace a dovednosti přímo od pracovníků v terénu. 

plk. Mgr. Karel Hrudík