Menu

Šití roušek

Po vyhlášení nouzového stavu a povinnosti nosit na veřejnosti roušky se zaměstnankyně VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště materiálního zabezpečení, rozhodly, z důvodu nedostatku těchto ochranných pomůcek přispět k ochraně ostatních zaměstnanců tím, že roušky samy vyrobí.

Byl zakoupen potřebný materiál (plátno, keprovka, gumy) a zprovoznily se šicí stroje.  Takto se podařilo našít cca 1200 kusů plátěných roušek, z toho bylo přiděleno zaměstnancům 550 kusů roušek. VPŠ a SPŠ MV v Holešově také vypomohla partnerské škole - VPŠ a SPŠ MV v Praze a 200 ks roušek bylo odvezeno do Prahy. Zbytek roušek tvoří rezervu.