Menu

Návštěva soudu

Dne 21. června 2022 jsme se celá třída 2.D z naší školy vydali do krajského města Olomouckého kraje, abychom se podívali, jak vypadá pravý soud v soudní síni.
Vyjížděli jsme naším školním autobusem z areálu školy v 8:00 hodin a do Olomouce jsme dorazili kolem půl desáté. Soud, do kterého jsme měli namířeno, se nacházel v centru samotné Olomouce. Všichni jsme se formálně oblekli. Po úspěšné foto dokumentaci jsme postupně vcházeli do budovy, kdy hned u vstupu nás bezpečnostní stráž požádala, abychom si kabelky a tašky odložili na pás, kde je projel skener a zkontroloval tak, jestli neneseme nebezpečné předměty. My jsme také museli projít bezpečnostním rámem, který nás zkontroloval. Čekaly nás dva soudy a oba se týkaly rozvodu. Jediný rozdíl v těchto dvou soudech byl ten, že v prvním se neřešila příčina rozvodu, jelikož manželé splnili veškeré stanovené podmínky a v druhém příčina musela být uvedena. Oba soudy začaly tak, že paní soudkyně identifikovala obě osoby a poté začalo samotné soudní řízení. Paní soudkyně se vyptávala na spoustu otázek a každého si poté předvolala a ptala se ho na některé otázky samostatně. Po chvíli oznámila rozhodnutí, při kterém jsme museli všichni stát. Po ukončení soudu nám říkala ještě další důležité informace v souvislosti se soudy, např. jakou musela projít cestou, aby se stala soudkyní.

Celý soud byl v průběhu řízení zvukově nahráván a soudní úřednice vedla podrobný zápis. My jsme celou dobu seděli v zadní části soudní síně a dávali pozor. Na konci jsme také měli možnost se paní soudkyně doptávat na otázky.

Tato možnost vidět soudní řízení byla velice zajímavá a v rámci občanskoprávního řízení velice přínosná.

Žáci 2.D