Menu

Vernisáž výstavy: Československá hraniční opevnění 1935-1937

Ve středu 15. listopadu 2023 patřilo dopoledne v knihovně školy především studentům prvních dvou ročníků SOŠ. Zástupce ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově, vrchní rada plk. Mgr. Pavel Zhébal slavnostně zahájil výstavu Československá hraniční opevnění 1935 -1937. Výstava je součástí projektu „Výstavy ve škole“.
Projekt je realizován na základě spolupráce s Komunitním centrem pro válečné veterány v Brně, které výstavu ochotně zapůjčilo pro vzdělávání středoškolské mládeže. Autorkou výstavy je badatelka a knihovnice paní Mgr. Iveta Kubová. Díky patří KCVV BRNO, Vojenské nemocnici BRNO i autorce díla.

Výstava mapuje plány a výstavbu hraničních opevnění od roku 1934 na území tehdejšího Československa. Shrnuje veškeré aktivity směřující k ochraně hranic naší země až do období roku 1938, kdy byla vláda nucena postoupit území Německu, Polsku a Maďarsku. Na dvou panelech je také zdokumentována situace dalších evropských zemí.  

Součástí výstavy je i komentovaný úvod, který vtáhne žáky prvního a druhého ročníku do složitého období zrodu nového československého státu, přibližuje jim hrozby sousedních zemí, rozebírá rovněž strategická rozhodnutí, která byla nucena tehdejší vláda řešit. Diskuse s žáky se ukázala jako velmi cenná a výstavy dávají další prostor k chápání dějin naší země mladou generací.

Pro žáky byly zajímavé i doprovodné informace, které se týkaly současnosti a využití desítek „řopíků“ k muzejním účelům a k podpoře turistiky v příhraničních oblastech naší země.

Do konce letošního roku se výstavy s komentářem zúčastní ještě pět tříd prvního a druhého ročníku SOŠ. V prostorech knihovny školy bude výstava vystavena až do konce měsíce ledna příštího roku. 

PhDr. Soňa Svobodová, MBA