Menu

Záchranářský kurz žáků třetího ročníku

V termínech 19. - 23. září a 3. – 7. října 2022 proběhly záchranářské kurzy žáků třetího ročníku. Kurzy se uskutečnily v Krkonoších v oblasti KRNAP na Zotavovně VS ČR Přední Labská u Špindlerova Mlýna. Kurzy proběhly za dobrého počasí a v krásné přírodní lokalitě.

Tyto přírodní podmínky umožnily žákům prožít celou řadu specifických zážitků, pocitů a poznání vlastních možností při zdolávání přírodních překážek.

V rámci výcviku lezení se žáci naučili pracovat s horolezeckým materiálem, dokázali samostatně vytvořit kotvící bod a slanit kolmou skálu ve výšce 20 metrů nad zemí. Nejednomu žákovi či žačce se řádně rozklepala kolena a zkušení instruktoři jim museli dodat odbornou radou sebedůvěru a odvahu překonat sám sebe. Radost z vlastního výkonu měli všichni žáci, instruktoři a učitelé hodnotili jejich výkony pochvalou.

Při výcviku na řece Jizeře si žáci vyzkoušeli, jak se řídí loď na klidné řece, ale také měli možnost projet jez a menší peřeje. Ve ztížených podmínkách se některým posádkám podařilo převrátit loď a tím si na vlastní kůži vyzkoušeli činnost při záchraně a dopomoci posádce, která je unášena proudem. Vyzkoušeli si záchranné prostředky – plovací vesty, házecí pytlíky a ověřili si tak jejich účinnost a funkčnost. Zážitek ze sjezdu řeky měl u žáků velký úspěch. Součástí výcviku bylo také ranní otužování, které někteří využili na lodích v praxi.

Z vysokohorského prostředí si každá skupina odnesla jiný poznatek. Příroda nám ukázala vlídnou tvář a tak jsme mohli všichni sledovat výhledy z hřebenů do údolí na horská jezera a v plné kráse se všem ukázala i naše nejvyšší hora Sněžka. Všichni žáci výstup na Sněžku zvládli a odnáší si do svého budoucího života zkušenost z pobytu v horách a nebezpečí, které sebou pobyt na horách přináší.

Součástí výcviku byla i exkurze na stanici Horské Služby Špindlerův Mlýn, kde žáci měli možnost slyšet od členů HS informace o vzniku, hlavních činnostech HS a byli seznámeni s technickými i zdravotními prostředky, které aktuálně HS používá. Při večerních přednáškách žáci získávali vědomosti o záchraně v horském terénu, možnostech technické pomoci a při odpoledním výcviku si vyzkoušeli transport zraněného.

Závěrem lze říci, že kurz se u žáků setkal s velmi kladnou odezvou a splnil tak všechny cíle, které jsme od něj očekávali. 

kpt. Mgr. Daniel Kolář, vedoucí kurzu