Menu

Žáci zapojeni do školení

Mít informace! To je klíčové při mimořádných událostech v souvislosti s ohrožením života a zdraví.

Řada lidí nemá ani povědomí o evakuačních východech, nezná základní pravidla bezpečnosti.  Na školení pedagogů tak navázalo základní školení ochrany měkkých cílů směřované na žáky střední policejní školy.

V první polovině února byly proškoleny čtyři stovky žáků Střední policejní školy MV v Holešově. Program byl přizpůsoben věkové kategorii a potřebám mladých lidí. V programu pro mladistvé nechyběly rozbory videí zaměřené na evakuaci a invakuaci. Přednáška byla spojená s diskusí. Diskuse byla zaměřena na bezpečné chování, prostory, laickou první pomoc a efektivní postupy v rámci prevence mimořádných událostí.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA