Menu

Den otevřených dveří 

Dne 15. října 2022 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově uspořádala Den otevřených dveří.
Prohlédnout si školu využilo asi 800 uchazečů o střední vzdělávání a jejich rodinných příslušníků. Pro návštěvníky byly otevřeny speciální učebny odborných předmětů, cizích jazyků, výpočetní techniky nebo i učebna střelecké přípravy. Za viděnou určitě stálo sportoviště – jak venkovní, tak i vnitřní (sály s tatami aj.). Velkou návštěvnost zaznamenal i internát v areálu školy. Na každém stanovišti odpovědní pracovníci odpovídali na případné dotazy. Informace k příjímacímu řízení a k obsahu vzdělávání na střední odborné škole byly prezentovány vedením školy formou samostatných bloků. Všem účastníkům přálo i počasí.

Další termín (poslední) Dne otevřených dveří je plánován 14. ledna 2023.