Menu

Ocenění starosty města Holešova

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově dlouhodobě spolupracuje s městem Holešovem při organizaci společenských, kulturních i sportovních akcí. Obě instituce se navzájem podporují při pořádání společných aktivit.

Ředitel školy vrchní rada plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA proto ocenil tuto spolupráci a dne 14. ledna 2021 předal starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi „Plaketu Policejní školy v Holešově“.

Pan starosta poděkoval a řekl, že plaketu vnímá jako ocenění práce všech svých spolupracovníků. Zdůraznil, že škola je nedílnou součástí života města a významným zaměstnavatelem v Holešově.

Představitelé obou institucí vyjádřili přesvědčení, že po odeznění proti epidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 spolupráci prohloubí a společné aktivity budou ku prospěchu nejen rozvoje města Holešova, ale i k propagaci dobrého jména Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.