Menu

Záchranářský kurz pro 3. ročník aneb Skály a řeka

Ve dnech 23. a 24. června 2021 proběhl záchranářský kurz pro žáky 3.A a 3.D, kteří kvůli pandemii nestihli absolvovat týdenní kurz na podzim 2020.

Náplní jednoho ze dnů byl horolezecký výcvik. Dopoledne se žáci seznámili se základy horolezectví v areálu školy, ale po obědě se už odebrali na skály k obci Držková, kde se rozdělili do dvou skupin. Jedna trénovala nácvik první pomoci v těžko dostupném terénu a druhá se zatím věnovala slaňování a horolezectví. Po dvou hodinách se skupiny v činnostech vystřídaly. Odměnou všem bylo po ukončení prvního dne intenzivního nabývání nových dovedností opékání špekáčků a občerstvení v přírodě.

Druhý den třídy vyrazily na vodu z lokality Vila Háj, kde se připravovaly na sjezd řeky Moravy. I tentokrát panovaly vysoké teploty, a tak žáci ocenili, že po krátké instruktáži mohli nasednout do kánoí a začít se potýkat s řekou a množstvím přírodních překážek. Po dvanácti kilometrech plavby ve směru Nové Mlýny následoval nácvik záchrany tonoucího pomocí lana.

Všechny naplánované aktivity se perfektně vydařily, čemuž přispělo teplé počasí i skvělí instruktoři. Žáci si odnesli krásné zážitky, cenné zkušenosti i nově nabyté dovednosti.

žáci 3.A