Menu

Olympiáda v německém jazyce 

Dne 12. února 2020 se konala Olympiáda v německém jazyce.  Studentka 3. ročníku naší školy Hana Raclová se zúčastnila soutěže spolu s dalšími studentkami a studenty z Gymnázia v Kroměříži, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, které olympiádu pořádalo. Studenti rozdělení do dvou věkových kategorií uplatnili své vědomosti v poslechové a konverzační části.  

Hance Raclové děkujeme za reprezentaci školy 

Mgr. Sylva Kropáčová, Ph.D.