Menu

Slavnostní předávání  vysvědčení o absolutoriu a diplomů absolventům VOŠ

Dne 25. ledna 2024 se v Salla terreně holešovského zámku uskutečnilo již 15. slavnostní vyřazení absolventů vyšší odborné školy.

Slavnostní akt proběhl za účasti ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA, ředitele odboru kanceláře vrchního ředitele sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra Mgr. Pavla Vařeky, ředitele odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra, Ing. Bc. Luďka Michálka, PhD., starosty města Holešova Mgr. Milana Fritze, předsedů zkušební komisí, pedagogických pracovníků školy a rodinných příslušníků absolventů.

Absolutorium probíhalo ve dnech 23. a 24. ledna 2024. Zkoušku úspěšně vykonalo 36 policistů. Celkově 16 policistů prospělo s vyznamenáním a 20 prospělo. Všichni úspěšní absolventi mají právo za svým jménem užívat označení „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS.“.

Součástí slavnostního aktu bylo ocenění nejlepšího studenta vyšší odborné školy. V letošním roce udělil ředitel školy za výborné studijní výsledky v průběhu studia a výsledky dosažené u absolutoria čestnou medaili školy prap. Vojtěchu Zaviačičovi, DiS. a nprap. Patriku Štrajtovi, DiS. Dále ředitel školy udělil plaketu školy pplk. Mgr. Miroslavu Maluškovi, Ph.D. a Ing. Milanu Hlušičkovi za dlouhodobou spolupráci a trvalý přínos k budování a prosazovaní dobrého jména školy. Příjemnou atmosféru doplnil svým hudebním vystoupením varhaník a učitel hudby Ludvík Šuranský.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme k dosaženým studijním výsledkům a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.