Menu

Krajské kolo SOČ 2023 – 45. ročník Středoškolské odborné činnosti 

Dne 27. dubna 2023 se konalo na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě krajské kolo přehlídek prací Středoškolské odborné činnosti Zlínského kraje, kterého se účastnili dva žáci naší školy.

V soutěžním oboru č. 17 „Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory“, Eliška Pobucká s prací „Orgán sociálně právní ochrany dětí“ získala krásné 5. místo. Práci vedla kpt. Mgr. Andrea Zapletalová. V soutěžním oboru č. 14 „Historie“ se Martin Neruda s prací „Historie a vývoj skautingu“ umístil na pěkném 8. místě. Vedoucí práce byli Mgr. Zuzana Hájková a PaedDr. Antonín Strachota.

Účastníkům krajského kola SOČ blahopřejeme za dosažené výsledky a umístění v silné konkurenci soutěžících a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

PaedDr. Antonín Strachota