Menu

Odborná praxe - Vazební věznice a ÚPVZD Brno

V návaznosti na výuku odborných předmětů kriminalistiky a kriminologie absolvovaly v měsíci únoru a březnu všechny třídy čtvrtého ročníku návštěvu ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Součástí exkurze byla odborná přednáška o historii věznice, o samotném provozu jednotlivých oddělení – vazby, výkonu trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence. Žáci byli seznámeni s činností vězeňské služby, justiční stráže, doplněné o ukázku výstroje a výzbroje. Následovala krátká beseda s personalistkou věznice.

Poté proběhla prohlídka věznice, kde mohli žáci porovnat rozdíly ve fungování jednotlivých oddělení dle různých forem zabezpečení. Měli možnost propojit své poznatky z penologie, penitenciaristiky a trestního práva s praxí.

kpt. Mgr. Hana Pacíková, kpt. Mgr. Libor Zachoval (OPaK)