Menu

Oslavili jsme 30. výročí spolupráce…. 

Píše se rok 1992 na služebně ve Furth im Waldu probíhají jednání o navázání možné jazykové spolupráce mezi zástupci policejní školy v Holešově a tehdejším úřadem Spolkové policie Německo ve Schwandorfu, pod který inspektorát ve Furthu patří.

V té době ještě nikdo netušil, že se první návštěvy Bavorska a první jazykové kurzy přetaví v již 30 let trvající spolupráci mezi Vyšší policejní školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra v Holešově (VPŠ a SPŠ MV v Holešově) a Spolkovou policií Německo – ředitelství Mnichov (BPOL).

Obě tyto instituce prošly v průběhu let mnoha reorganizacemi a v rámci policejní služby „se vystřídala“ řada policistů a pracovníků. Někteří jsou již dávno v důchodovém věku a někteří slouží dále od Holešova a ztratili kontakt. O to více je potěšující, že jsme si ve dnech od 25. října do 27. října 2022 mohli připomenout a snad i zrekapitulovat těch dlouhých 30 let spolupráce, které velmi rychle uběhly.

Během 30. let se formy spolupráce vyvíjely a měnily dle aktuálních potřeb obou partnerů. Zde jsou alespoň některé stěžejní body.

  • Jazykové stáže německých policistů ve škole v Holešově, účast na praktickém výkonu služby.
  • Výuka českého jazyka v kurzech ve vzdělávací instituci BPOL.
  • Výkon služby ve společných hlídkách.
  • Odborná stáž na inspektorátech v Passau a Freilassingu.
  • Odborná stáž na mezinárodním letišti v Mnichově.
  • Účast na mezinárodních konferencích a odborných seminářích za podpory Spolkové policejní akademie v Lübecku.
  • Odborná stáž policistů a pracovníku školy ve vzdělávací instituci BPOL v Bambergu.
  • Každoroční setkání vedení obou institucí.

Oslavy 30. výročí spolupráce začaly vystoupením hudebního tělesa Big Band Spolkové policie Německo Mnichov. Koncert se uskutečnil na zámku v Holešově za přítomnosti velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice pana Andrease Künna, představitelů města Holešova, zástupců Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Holešov, ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a mnoha dalších. Koncert měl charitativní účel. Peníze, které byly v průběhu večera vybrány (celkem 13 930 Kč), byly odeslány na konto Nadace policistů a hasičů.

Úvodních pár minut patřilo řediteli školy plk. PhDr. PaedDr. Pavlu Novákovi, MBA a vicerpezidentovi BPOL v Mnichově panu Franz-Xaveru Voglovi. Oba pánové pozdravili přítomné a vyzdvihli charitativní prvek celé akce. Koncert se neobyčejně vydařil, hudba hrála známé, a tudíž i velmi chytlavé melodie. Publikum ovšem zcela uchvátila konferenciérka paní Marlen Unterthiner, která s grácií a naprosto úžasně celý večer moderovala dvojazyčně. V jejím podání měla každá skladba svůj příběh. Pokud mohu soudit z ohlasů účastníků, koncert se setkal s velkým úspěchem.

Následující den navštívila německá delegace tvořena policisty, kteří stáli u zrodu spolupráce nebo se významnou měrou podíleli na jejím rozvoji společně s našimi pozvanými hosty (bývalým ředitelem JUDr. Šilpochem, RNDr. Dědičem, Mgr. Prusenovskou a Mgr. Štastovou) Zemský hřebčinec Tlumačov, kde si prohlédli prostory a zhlédli ukázku výcviku služebních koní Oddělení hipologie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

V odpoledních hodinách došlo na prohlídku výukových prostor areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, která končila v síni tradic prezentací aktuálních vzdělávacích aktivit. Při neformálním setkání došlo na rekapitulaci vzájemné spolupráce. Ředitel školy předal německým kolegům výroční bulletin, který mapuje 30letou spolupráci (včetně obrazové dokumentace). Pan viceprezident taktéž obdržel pamětní plaketu jako upomínku tohoto výročí.

Setkání končilo společnou večeří. Bylo velmi milé vidět bývalé pracovníky školy v družném hovoru se svými německými kolegy. A pokud si něco nestihli říci, budou mít možnost zase za dalších deset let. To se bude slavit čtyřicítka…

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci celé akce. Chvílemi to bylo náročné, nicméně važme si v minulosti dobře vykonané práce, o kterou se můžeme opírat v přítomnosti a na které můžeme stavět v budoucnosti.