Menu

Slavnostní vyřazení maturantů

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 proběhlo vyřazení úspěšných absolventů střední odborné školy. Tato slavnostní akce se tradičně konala v nádherných prostorách holešovského zámku, konkrétně v sala terreně za přítomnosti pana ředitele vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA, pana místostarosty města Holešova Ing. Pavla Karhana a ostatních pedagogických pracovníků školy. Výjimečné okamžiky sdíleli se žáky i jejich nejbližší příbuzní a kamarádi. Milým překvapením pro třídu 4. D byla účast ředitele Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra  Ing. Bc. Luďka Michálka, Ph. D..

Vyřazení se postupně konala v 9.00, 10.00, 11.00 a 12.00 hodin, a tak si tento slavnostní akt mohla užít každá třída samostatně.

Na úvod všechny přítomné přivítal a pozdravil ředitel školy a letošním maturantům popřál mnoho úspěchů v dalším životě. Z rukou pana ředitele pak žáci obdrželi desky s maturitním vysvědčením a od svých třídních učitelů převzali „Absolventský odznak žáka střední odborné školy“, jako připomínku působení na policejní škole v Holešově. Další milé proslovy zazněly od pana místostarosty města Holešova, od třídních učitelů a zástupců jednotlivých tříd. Tímto se naposledy rozloučili se svými třídami. Nechyběly květiny, úsměvy, slzy dojetí a poděkování.

Některým studentům se dostalo ocenění za výborné studijní výsledky, jiným za vzornou reprezentaci školy. Velké poděkování si zasloužili rodiče z jednotlivých tříd, kteří obětavě pracovali ve Spolku rodičů a přátel školy.

Slavnostní atmosféru umocnilo klavírní a pěvecké vystoupení žákyně 2. ročníku Elišky Verlíkové a žákyně 3. ročníku Veroniky Handlové a především nádherné zvuky varhan, na které nám po celou dobu hrál pan Mgr. Ludvík  Šuranský. Státní hymna v jeho podání pak celou akci ukončila.

Vyřazení maturantů je poslední tečkou za čtyřletým vzděláváním na střední škole. Všem našim letošním absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.

Pospíšilíková Jitka, oddělení vychovatelů