Menu

Přírodovědný klokan 2019

Jak se již stalo tradicí, naše škola se zúčastnila i v letošním školním roce soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěž zorganizovalo oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů dne 16. října 2019 v učebně matematiky a zeměpisu. V kategorii Junior reprezentovalo střední odbornou školu 17 žáků z 1. a 2. ročníku. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepší řešitelé školního kola:

  1. Maňáková Eliška 2. C
  2. Loula Petr 1. B
  3. Hrdlovič Henrik 1. A

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová