Menu

Výchovně vzdělávací exkurze do Osvětimi

V pondělí 11. listopadu jsme se my, studenti druhého ročníku SOŠ, vydali do koncentračních táborů v Osvětimi a v nedaleké Březince.

Nejprve jsme po dvou skupinkách s průvodci navštívili Auschwitz I., kde jsme obešli několik bloků. V každé budově byly vystaveny například zavazadla, oblečení, boty, protézy, nádobí či prázdné plechovky od cyklonu-B. Na stěnách v budovách visely fotografie vězňů. Průvodci nás zavedli i k takzvané „černé zdi“ nebo „stěně smrti“ u bloku 11, kde se konaly časté popravy. Prohlédli jsme si plynovou komoru a pece.

Poté jsme přejeli do nedaleké obce Březinka (Auschwitz II). V již rozdělených skupinkách jsme prozkoumali trosky, co z Auschwitzu II zbyly, a prohlédli si mnohojazyčný památník obětem holokaustu. Potom nás zavedli do ubikací, kde vězni přebývali v příšerných podmínkách.

Atmosféra byla nepřenosná. Prostředí, v němž trpěly a umíraly milióny lidí, spolu s vyprávěním průvodců silně zapůsobilo na všechny účastníky exkurze. A zároveň nás návštěva Osvětimi a Březinky obohatila o nové poznatky.

Poděkování patří Mgr. Jolaně Saibertové a Mgr. Haně Bendové, které exkurzi zorganizovaly, a Małgorzatě Kantor, která díky vynikající polštině pomohla při realizaci zájezdu.

Zuzana Hetmánková, žákyně 2. A