Menu

Pasování prváků 19. 10. 2022

Ve středu 19. 10. 2022 proběhlo na naší škole již tradiční pasování nových studentů. V zasedací místnosti budovy B1 se shromáždilo všech 120 žáků a žákyň prvního ročníku, jejich třídní učitelé a vychovatelé. Důležitost akce podtrhla i přítomnost vedení školy.

Po uvítacím projevu ředitele školy, vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka MBA, mohl připravený program začít. Jako vždy se nesl v režii nás, maturantů.  Moderování celého společného odpoledne jsem se chopila já, Markéta Kosíková. Čímž to děkuji za důvěru. Samotné pasování prváků s předáváním pasovacích listů bylo prokládáno hudební vložkou.

Na závěr jsem jménem všech čtvrťáků popřála našim budoucím nástupcům hodně štěstí v životě a úspěchů při studiu. Věřím, že se jim na naší škole bude líbit.

Děkuji všem zúčastněným spolužákům za příjemně strávené odpoledne a skvěle připravený program, a také děkuji vychovatelům za pomoc s organizací.

Za maturanty Markéta Kosíková, 4. A