Menu

Návštěva soudu v Brně 

V soudním řízení, které se uskutečnilo dne 24. února 2020, se projednával zvlášť závažný zločin podle ustanovení § 283 odst. 1, 2 písm. c) Trestního zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Projednávání se zúčastnili žáci třídy 3. A a probíhalo u Okresního soudu Brno - Venkov.

Trestní řízení bylo velice zajímavé a trochu více nám dalo nahlédnout do reálného světa práva. Rozhodně to je pro nás skvělá zkušenost vidět trestní právo v praxi a doufáme, že zažijeme více akcí v podobném duchu. 

Michal Kotrla a Markéta Vojtková, 3.A