Menu

Bobřík informatiky 2022 - 15. Ročník

I v letošním roce, jako již tradičně, se naše škola připojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, která probíhala ve dnech 14. 11. – 16. 11. 2022. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník na SŠ.

Je to předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, která se zapojuje do celoevropského Týdne programování a je zaměřena na žáky se zájmem o svět technologií.

Tematicky byla soutěž zacílena do několika oblastí informatiky:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Národního kola soutěže se zúčastnilo rekordních 257 studentů naší školy, a to v kategorii Senior (žáci 3. ročníku SOŠ) a Junior (žáci 1. a 2. ročníku SOŠ). Soutěžící vyplňovali na počítači test složený ze 12 úloh, jež byl limitován časem 40 minut. V testu se nacházelo po čtyřech úlohách lehké, střední a těžké obtížnosti. Za jednotlivé odpovědi tak soutěžící mohli získat či ztratit různý počet bodů dle obtížnosti úlohy.

K nejlepším v kategorii Junior na naší škole patřili žáci:

 Daniel Slaný

2.B

110 bodů

 Tereza Kubátová

1.D

109 bodů

 Veronika Šichnárková

1.B

100 bodů

Nejúspěšnějšími řešiteli v kategorii Senior se stali žáci:

 Aneta Šilberská

3.B

122 bodů

 Julie Poláková

3.B

105 bodů

 Alex Heřman

3.C

98 bodů

 Veronika Handlová

3.C

98 bodů

Žáci v kategorii Senior si zároveň vybojovali postup do celorepublikového ústředního kola, Aneta a Julie v roli přímých postupujících, Veronika a Alex zatím v roli náhradníků. Ústřední kolo bude probíhat na Gymnáziu v Uherském Hradišti.

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy, gratulujeme těm nejlepším k dosaženým výsledkům a postupujícím do ústředního finále držíme pěsti.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel PO VVP