Menu

Cambridge Exams

K dalším úspěšným držitelům certifikátu FCE se přidal žák 4.B. Michael Oulehla.

Michael skládal zkoušku již v polovině června v testovacím centru Lingua Centrum Olomouc.  Tato světově uznávaná Cambridge zkouška z anglického jazyka opravňuje držitele k prokázání se úrovní B2 a hodnotí se centrálně ve Velké Británii. Na výsledky si musel Michael počkat až do konce prázdnin. Dočkal se však příjemného překvapení. Díky tomu, že v jednotlivých částech zkoušky získal vyšší počet bodů, než jaký je požadován pro úroveň B2, mu byl udělen certifikát pro úroveň o stupeň vyšší, a to C1.

Michaelovi gratulujeme k vynikajícímu výkonu a přejeme mu hodně štěstí a dalších úspěchů!

Bc. et Bc. Eliška Wheeler