Menu

Olympiáda v českém jazyce 

I v letošním školním roce mohli žáci vzájemně poměřit své znalosti a dovednosti  v soutěži Olympiáda v českém jazyce.   Školní kolo se uskutečnilo 4. prosince a zúčastnili se jej zájemci z řad žáků 1. – 3. ročníku.

Olympiáda se tradičně skládala ze dvou částí. V první z nich řešili účastníci soutěže mluvnické úkoly, které se týkaly především slovotvorby, skladby, tvarosloví a stylistiky. Po mluvnických úlohách následovala část druhá – slohová práce na dané téma.  Obě části byly poté vyhodnoceny učitelkami českého jazyka a literatury.

Nejlepších výsledků dosáhli:  Eliška Maňáková (2.C), Tomáš Válek (3.D) a Hana Raclová (3.B). Eliška a Tomáš úspěšně reprezentovali naši školu v okresním kole, které se konalo 20. ledna na kroměřížském gymnáziu.  Tomáš obsadil 8. místo a Eliška místo 11. Za reprezentaci školy děkujeme! 

Mgr. Petra Chudárková