Menu

Bobřík informatiky 2020
13. ročník

Již tradičně se i letos žáci naší školy ve velkém počtu zúčastnili celostátní informatické soutěže „Bobřík informatiky“, která proběhla ve dnech 18. ‑ 20. 11. 2020.
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními vlády v rámci šíření nemoci Covid‑19 bylo žákům umožněno v rámci distanční výuky soutěžit z domova.

Soutěž je organizována s podporou MŠMT v pěti věkových kategoriích od žáků 4. ročníku ZŠ až po 4. ročník SŠ. Cílem soutěže je popularizovat informatiku ve školách, a přestože soutěžní test nevyžaduje žádné speciální znalosti z informatiky, snaží se u žáka rozvíjet samostatné logické myšlení, algoritmizaci a digitální gramotnost.

Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí, doplňují správná řešení nebo přemísťují objekty na obrazovce. V prostředí webového prohlížeče zpracovávají celkem 12 úloh, které jsou limitovány časem 40 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. Podle stupně obtížnosti tak soutěžící získává určitý počet bodů za správnou odpověď, stejně tak za nesprávnou odpověď je mu určitý počet bodů odebrán.

Letošní soutěže se celkem zúčastnilo 198 studentů v kategorii Junior (žáci 1. a 2. ročníku SOŠ) a 65 studentů v kategorii Senior (žáci 3. ročníku SOŠ). Mezi úspěšné řešitele národního kola se zařadilo celkem 26 studentů, kteří získali alespoň 120 bodů.

Nejlepšími v kategorii Junior se stali Veronika Krejčiříková (138 bodů) a Filip Genserek (136 bodů), v kategorii Senior nejlépe uspěli Jakub Dacík (144 bodů), Karla Vodehnalová (137 bodů) a Jirka Adamec (136 bodů).

Blahopřejeme úspěšným řešitelům za příkladnou reprezentaci školy na celostátní úrovni a všem ostatním účastníkům děkujeme za účast v soutěži.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel oddělení VVP