Menu

Maturanti 2020

Letošní druhá polovina školního roku byla pro všechny žáky a pedagogy ve znamení mimořádných opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19. Obzvlášť náročné bylo toto období pro naše maturanty.

Snad poslední hromadnou akcí se stal pro žáky 4. ročníku maturitní ples, který se uskutečnil 21. 2. 2020 v prostorách holešovského zámku. Ples zahájil ředitel školy plk. Ing. Jan Dvořák, následovala polonéza, kterou nacvičili žáci 4. ročníku. Poté vystoupily s programem jednotlivé třídy. Nechybělo ani tradiční slavnostní šerpování. K poslechu i tanci hrála skupina Showband. Ples se vydařil a maturanti se mohli plně věnovat přípravě na maturitu.

Dne 1. a 2. června již za mimořádných hygienických opatření začaly písemné maturitní zkoušky a 3. června se konala praktická maturitní zkouška z odborných předmětů. Na žáky čekaly komise a hlavně otázky z oblasti služby pořádkové a cizinecké policie, dopravní činnosti, střelecké a tělesné přípravy.

Od 15. do 18. června proběhla u všech třech tříd 4. ročníku plánovaná ústní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury,  práva,  kontroly kriminality a anglického nebo ruského jazyka. Týden to byl náročný nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.

Předání maturitního vysvědčení bohužel neproběhlo v sala terreně v zámku v Holešově, jako obvykle, ale mnohem komorněji na půdě VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Všem absolventům přejeme mnoho úspěchů nejen v osobním, ale především v profesním životě.