Menu

Přehlídka odborných prací

     Ve čtvrtek 8. 6. t. r. se konala v naší škole celostátní přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. Do letošního 11. ročníku, který slavnostně zahájil ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. P. Novák, MBA, za přítomnosti Mgr. M. Peterky z odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání z MV se přihlásilo 58 soutěžících z 11 středních odborných škol. Soutěžící zpracovali 40 prací, které obhajovali v 5 soutěžních kategoriích. Žáci naší školy  obsadili čtyři I. místa, tři II. místa a dvě III. místa!

     Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří nejen soutěžícím žákům, ale i vedoucím jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl. Poděkování patří také členům komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému
a úspěšnému průběhu celé soutěže.

Umístění našich žáků:

Kategorie 1  Právo

  1. místo Adéla Řeholková – Volba prezidenta České republiky

    (konzultant – kpt. Mgr. J. Náplava)

Kategorie 2  Prevence a odhalování kriminality

  1. místo Michal Mužík – Forenzní psychologie

    (konzultant – kpt. Mgr. J. Náplava)

Kategorie 3  Obory služební a bezpečnostní přípravy

  1. místo Jiří Haitmar – Hasičský záchranný sbor České republiky

    (konzultant - kpt. Mgr. D. Barteczková)

  1. místo Julie Matušková – Otužování a vliv na zdraví jedince

     (konzultant - kpt. Mgr. A. Nášel)

  1. místo Markéta Šťastná – Sportovní střelba

    (konzultant - kpt. Mgr. P. Lysko)

Kategorie 4  Informační a komunikační technologie

  1. místo Jan Slowiaczek, Matěj Vykydal – League of legens

    (konzultant - Ing. Bc. L. Klechová)

  1. místo David Machálek – Dark Web

    (konzultant - Ing. Bc. L. Klechová)

Kategorie 5  Společensko-vědní obory

  1. místo Eliška Pobucká – Orgán sociálně právní ochrany dětí

     (konzultant - kpt. Mgr. A. Zapletalová)

  1. místo Anna Krátká – Vnímání autistických osob českou společností

      (konzultant – Mgr. Vl. Hodis, Ph.D.)

A. Strachota