Menu

První úspěšní držitelé certifikátu FCE na naší škole!

Již v loňském školním roce zahájila naše škola organizovanou přípravu zájemců z řad žáků SOŠ na jazykové zkoušky Cambridge English – FCE (First Certificate in English – B2).  V letošním roce v přípravách pokračujeme a prvních 24 uchazečů z řad žáků 3. a 4. ročníku SOŠ se přihlásilo k ostré FCE zkoušce, která se konala 13. a 14. ledna 2023.  Všichni naši uchazeči odvedli skvělý výkon a v náročné zkoušce uspěli. A tak jim dne 28. 2. 2023 ve slavnostním prostředí Síně tradic mohly být z rukou ředitele školy vrchního rady plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA předány certifikáty prokazující úspěšné složení této jazykové zkoušky. Slavnostní akt se konal za přítomnosti vyučujících, kteří se na přípravě žáků podíleli.
Samozřejmě všem držitelům certifikátu FCE gratulujeme!

 Mgr. Jan Hrazdira