Menu

Tříkrálová sbírka

Hlavním organizátorem sbírky s celonárodním charakterem je Charita České republiky. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, jejímž hlavním účelem je pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám s dětmi v tísni a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Stejně jako v loňském roce se do sbírky zapojili i žáci, studenti a zaměstnanci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově přímo v areálu školy.

Zapečetěnou kasičku s logem Charity (typickou pro tuto sbírku) předal dne 18. ledna 2022 ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA přímo starostovi města Mgr. Rudolfu Seifertovi.

Dle informací z Městského úřadu Holešov se v areálu školy vybralo 9.387,- Kč.